Giới thiệu thành viên AI Cafe Team

Th.S LÊ TẤN HÙNG

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Học vấn

 • 1998: AIT Th.S Đại học Công nghệ Châu Á , ngành Kỹ nghệ Công nghiệp
 • 1994: TUS Th.S Đại học Kỹ thuật Sofia (Bulgaria), ngành Hệ thống máy tính và điều khiển

Kinh nghiệm:

 • Từ 2019: Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo SOICT, Viện công nghệ thông tin và truyền thông,  Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • 25 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, xây dựng và tư vấn các chương trình đào tạo, tham gia các dự án: công nghệ, phần mềm, ứng dụng DS/AI và học máy.
 • Tham gia sáng lập tư vấn và điều phối hơn 20 các dự án khởi nghiệp: Sunnet, Amobi, BKAV, MageStore, Terra, AHHA, Navistart, CyberTech ….
T.S PHAN TRƯỜNG GIANG

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Học vấn

 • 2002: Tiến Sĩ chuyên ngành Địa Vật Lý tại trường Đại Học Tổng Hợp Dầu Khí Gubkin.

Kinh nghiệm:

 • 2016: Sử dụng khoa học dữ liệu (Data Science) để nghiên cứu định lượng dữ liệu chứng khoán (thị trường Việt Nam và Mỹ) và phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán theo thuật toán.
 • 2009: Tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam và Mỹ.
 • 05 năm kinh nghiệm phân tích xử lý định lượng (Quantitative Analysis) dữ liệu tài chính & Giao dịch tự động (Auto- Trading).
  20 năm kinh nghiệm trong xử lý kỹ thuật số và Phân tích dữ liệu tại Malaysia và trên thế giới
NGUYỄN ĐẮC ĐOÀN

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Học vấn

 • 2011: Kỹ sư tài năng Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Kinh nghiệm: 

 • 2018: Nghiên cứu về khoa học dữ liệu – Data Science, Fintech, định lượng 
 • Sử dụng dữ liệu chứng khoán (thị trường Việt Nam và Mỹ) và phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán theo thuật toán.
 • 03 năm kinh nghiệm phân tích xử lý định lượng (Quantitative Analysis) dữ liệu tài chính & Giao dịch tự động (Auto- Trading). 
 • 09 năm kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống thương mại điện tử (Ecommerce), công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm ở Việt Nam
NGUYỄN VĂN QUÂN

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Học vấn

 • 2011: Kỹ sư tài năng Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kinh nghiệm:

 • Từ 2019: Sử dụng khoa học dữ liệu để nghiên cứu định lượng dữ liệu chứng khoán (thị trường Việt Nam và Mỹ) và phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán theo thuật toán
 • 02 năm kinh nghiệm phân tích xử lý định lượng (Quantitative Analysis) dữ liệu tài chính & Giao dịch tự động (Auto- Trading).
 • Nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án xây dựng hệ thống “chữ ký số” (Digital Certificate ) ở Việt Nam

Leave a Reply